Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Znani so nagrajenci fotografskega natečaja »Mokrišča v moji bližini«

V sklopu evropskega projekta VARUJVODO smo razpisali fotografski natečaj na temo mokrišč v občini Brežice.

Sodelujoči v fotografskem natečaju so komisijo postavili pred težko nalogo. Prejeli smo veliko čudovitih fotografij in težko je bilo izbrati najboljše tri.

Pa vendar, nagrajenci so:

1.mesto: Vir Življenja – 1. Skupina podaljšanega pouka Kapele

2.mesto: Pazi kjer hodiš – Eva Martinčič

3.mesto: Snežni napoj – 2. Skupina podaljšanega pouka Kapele

Nagrajencem iskreno čestitamo!

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane