Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

UČINKOVITO ČIŠČENJE ODPADNIH VODA IN VAROVANJE PODZEMNIH VODA

Z namenom, da kmetom približamo možnosti trajnostne kmetijske pridelave, primerne za vodovarstvena območja, vas vabimo na predavanje

UČINKOVITO ČIŠČENJE ODPADNIH VODA IN VAROVANJE PODZEMNIH VODA,

ki bo v sredo, 4.12.2019, ob 10.30. uri, v Krškem v sejni sobi A občine, CKŽ 14, 8270 Krško

V okviru predavanj bodo predstavljene sledeče teme:

  • Kakovost pitne vode v občini Krško s poudarkom na Krškem polju, Špela Arh Marinčič, Kostak
  • Predstavitev projekta VARUJVODO in svetovalne pisarne, Aleš Levičar, Kostak
  • Omejitve pri kmetovanju na VVO, Mateja Strgulec, KGZS Zavod NM

Vljudno vabljeni!

Branka Koren Radej, 
Terenska svetovalka 

Damijan Vrtin
vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje

VABILO

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane