Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Lokacije svetovalnih pisarn

Krško
Kostak d. d., Leskovška cesta 2a, stavba komunale

Sevnica
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, stavba krajevne skupnosti

Brežice
Centralna čistilna naprava na Mostecu

Radeče
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, sejna soba

Kostanjevica na Krki
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7

Bistrica ob Sotli
Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, Sejna soba

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane