Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Projekt VARUJVODO

Kratek opis projekta

Posavje tudi na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda na podeželju sodeluje. S skupnim projektom VARUJVODO smo uspešno kandidirali na razpisu za črpanje evropskih sredstev.

Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. Zato bodo občine v tem projektu sofinancirale odprtje svetovalne pisarne v vsaki posavski občini, ki bo delovala do leta 2023.

Urnik delovanja svetovalnih pisarn se nahaja na povezavi: URNIK

Lokacije svetovalnih pisarn se nahajajo na povezavi: LOKACIJE

Dodatne informacije na telefonski številki: 07 48 17 233

Novice

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane