Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Foto natečaj

V okviru projekta Varujvodo smo izpeljali nagradni fotografski natečaj, s katerim smo želeli opozoriti na pomen varovanja vode in vodnih virov.

Na naš naslov je prispelo veliko fotografij na temo vode. Vsaka od njih govori svojo zgodbo.

Objavljamo zmagovalne tri fotografije.

Slika 1:Ela Falež, Voda za življenje

Slika 2: Ana Kekič, Krkin moment

Slika 3: Marija Falež, Voda za rastline in živali

Družba  Kostak se zahvaljuje vsem, ki ste poslali fotografije na natečaj.

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane