Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Učinkovito čiščenje odpadnih voda in varovanje podzemnih voda

4. decembra smo sodelovali na predavanju, ki so ga organizirali zaposleni v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, z namenom, da kmetom približajo možnosti trajnostne kmetijske pridelave, primerne za vodovarstvena območja. Predavanje je potekalo v sejni sobi A občine Krško.

Špela Arh Marinčič, vodja vodovoda in kanalizacije, je predstavila kakovost pitne vode v občini Krško, s poudarkom na Krškem polju. Aleš Levičar, svetovalec zaposlen na projektu Varujvodo pa je predstavil aktivnosti projekta. Prisotnim je predstavil pilotne male komunalne čistilne naprave, ki se razvijajo v sklopu projekta in imajo potencial za ponovno uporabo očiščene odpadne vode v kmetijske namene ter težave pri obratovanju malih komunalnih čistilnih naprav.
Med slušatelje smo razdelili zloženke, ki so nastale v sklopu projekta in jih povabili k obisku brezplačne svetovalne pisarne za male komunalne čistilne naprave.

V zaključku je Mateja Strgulec iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto predstavila omejitve pri kmetovanju na vodovarstvenih območjih.

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane